הרשמה מוקדמת

שלב ההגשות לתחרות tarboot הסתיים ולא ניתן להגיש הצעות נוספות לתחרות. עם סיום עבודת שופטות ושופטי התחרות נודיע לכל המגישים האם עברו לשלב הגמר.
לבירורים:  liron.nlicompetition@yadhanadiv.org.il

close

נשמע מסקרן?
מחפשים שותפים? הירשמו וקבלו עדכונים, טיפים ואת כל המידע שיעזור לכם להפוך רעיון להצעה.

  מאשר/ת קבלת חומר פרסומי בנוגע לתחרות

  close
  close
  border

  כללי התחרות

  קול קורא להגשת הצעות לתחרות tarboot

  רקע כללי

  הספרייה הלאומית, הממוקמת בירושלים, מופקדת על שמירת אוצרות התרבות של מדינת ישראל ושל העם היהודי, והיא האכסניה ליצירה ולמורשת היהודית. בספרייה רשומים יותר מחמישה מיליון פריטי דפוס וארכיון, ובהם, בין היתר: כתבי־עת, מפות, ספרים, חומרי אודיו ועוד.

  משימתה של הספרייה הלאומית של ישראל היא לאסוף, לשמר ולהפיץ את היצירות ואת המורשת התרבותית של כל האזרחים והקהילות במדינת ישראל ושל העם היהודי. במחצית השנייה של שנת 2022 יושק המבנה החדש של הספרייה הלאומית, מכלל תהליך התחדשות של הספרייה והפיכתה לגוף תרבות מוביל בישראל. תהליך ההתחדשות הוא עדות לחשיבותן הרבה של המורשת ושל התרבות בחיי החברה בישראל ובהמשכיותו של העם היהודי.

  מטרת התחרות היא לסייע בפיתוח רעיונות פורצי דרך שירחיבו את השימוש בתוכן דיגיטלי, מאוצרות המורשת והתרבות, בקרב הציבור הרחב.

  קרן יד הנדיב (להלן, "הקרן") מזמינה אנשי ונשי טכנולוגיה וחינוך, אנשי ונשי חזון, סטודנטים וסטודנטיות, חברות סטארט־אפ וגופים אחרים, מהארץ ומהעולם, להציע הצעות יצירתיות שיספקו פתרונות פיתוחים ומוצרים דיגיטליים וכן דרכים למימושם בפועל, אשר יסייעו בהנגשת פריטי מורשת ותרבות, לרבות מתוך אוספי הספרייה הלאומית – והכול בהתאם למפורט בקול קורא זה.

  התחרות אינה מתמקדת באתגרים ספציפיים, אולם כדי להמחיש את סוגי הפתרונות הנדרשים נציין כמה כיווני מחשבה:

  • העמקה והקשר – כיצד העבר מאפשר לנו להבין טוב יותר את אירועי ההווה? כיצד אפשר לתת עומק והקשר לחדשות של היום מתוך אירועי העבר?
  • ביג דאטה – מיליוני פריטים מקוטלגים מייצרים כמויות גדולות של נתונים. מה אפשר לעשות עם מאגרי הנתונים הללו? כיצד אפשר להפוך אותם לתוכן שיספר סיפור?
  • גנאולוגיה – מה יכול לגלות לנו מפגש עם אוצרות עברנו על עצמנו ועל כל הפסיפס האנושי המגוון המרכיב את החברה שלנו? איך מפגש משותף עם אוצרות אלו יכול לבנות קהילה ולחבר בין קהילות?
  • איך לספר סיפור – היצע הפלטפורמות הטכנולוגיות האין־סופי מאפשר לנו לספר סיפור באופנים שונים, באמצעות הרשתות החברתיות, הבלוגים, עולם המשחקים, ההסכתים (פודקאסטים) וכל מה שעוד יומצא בעתיד.

  אופן ההשתתפות והמסלולים השונים

  הקרן פונה בזאת לכל המעוניין: יזמים ויזמיות, אנשי ונשי חינוך, מעצבים ומעצבות, עורכי ועורכות תוכן, חברות סטרט־אפ (כהגדרתן להלן), סטודנטים וסטודנטיות ועוד, להגיש הצעות המציגות רעיונות לפיתוחים דיגיטליים ישימים, שיסייעו בהנגשת תכנים שבספרייה הלאומית ותכנים תרבותיים ממקורות אחרים. על ההצעה להציג אפיון ראשוני של הפיתוח (ויזואלי או טקסטואלי ו/או באמצעות סרטון בקישור ל־URL מטעם המציעים), שיבהיר את אופן יישום הרעיון ואת התפיסה הקונספטואלית של ההצעה.

  על ההצעה להיות אפשרית ליישום בפועל במהלך שנתיים מרגע ההכרזה על ההצעות הזוכות, כאשר הרצה והפעלה ראשונית ייעשו כבר במהלך השנים 2022–2023.

  לתחרות שלושה מסלולי השתתפות:

  1. מסלול כללי: מסלול המיועד לכל המעוניין: יחידים, תאגידים, שותפויות, סטודנטים וכיוצ"ב. פרס ראשון (להצעה שתיבחר על ידי הקרן בשלב השני): 50,000 $ ארה"ב.
  2. מסלול תלמידים וסטודנטים: מסלול המיועד לתלמידים ולתלמידות ולסטודנטים ולסטודנטיות בכל הגילים – שיכולים להגיש הצעה ביחידים או בקבוצות, ובלבד שמגיש ההצעה (יחיד או נציג של הקבוצה) הוא תלמיד או סטודנט במוסד לימודים (בכל גיל ובכל מדינה). פרס ראשון (להצעה שתיבחר על ידי הקרן בשלב השני): 50,000 $ ארה"ב.
  3. מסלול לחברות סטארט־אפ: מסלול המיועד לחברות סטרט־אפ, (כהגדרתן להלן). פרס ראשון (להצעה שתיבחר על ידי הקרן בשלב השני): 50,000 $ ארה"ב.

   

  "חברת סטארט־אפ" היא כל חברה העונה להגדרה זו: חברה המבוססת על רעיון טכנולוגי וממוקדת צמיחה. חברה החורטת על דגלה חדשנות – מציאת פתרונות טכנולוגיים חדשניים לבעיות קיימות, אשר קיימת לא יותר מ-5 שנים ורף המכירות השנתי שלה אינו עולה על 20 מיליון $ ארה"ב.

  הצעה/ות שתיבחר/שתיבחרנה כמתאימה/ות למימוש ויישום, על פי שיקול דעת הקרן, שתתייעץ בענין עם הספרייה, יכול ותזכה/יזכו את מציעיה/ן בסכום למימוש וליישום ההצעה. הסכום הכולל למימוש כל ההצעות שייבחרו לא יעלה על 3 מיליון $ ארה"ב (לכלל ההצעות). חלוקת הסכום ו/או בחירת ההצעות תהא בהתאם לשיקול דעת הקרן שתתייעץ בעניין עם הספרייה הלאומית.

  אין באמור כדי לחייב את הספרייה הלאומית להתקשר עם מי ממשתתפי המסלולים ו/או לממש וליישם את ההצעה.

  משך הזמן לניהול הליך המשא ומתן ולכריתת הסכם שיתוף הפעולה מוגבל לחודשיים, כאשר הצדדים יהיו רשאים להאריך תקופה זו בהסכמה. ככל ולא ייכרת הסכם במועד האמור, תהיינה רשאיות הקרן והספרייה הלאומית לנהל משא ומתן עם משתתפים אחרים, בכל אחד מהמסלולים, על פי שיקול דעתן הבלעדי. למען הסר ספק, אין באמור כדי לחייב את הספרייה הלאומית להתקשר עם מי ממשתתפי המסלולים ו/או לממש וליישם את ההצעה.

  עם הגשת ההצעה מתבקשים המשתתפים לציין את המסלול שאליו הם מגישים את הצעתם, אך הקרן תהא רשאית להעביר הצעה בין מסלולים, בהסכמת המשתתפים.

  משתתפים שיגישו הצעה יוכלו לפנות לקרן בבקשה לאחד או לצרף את הצעתם להצעה אחרת או נוספת שתוגש מטעם משתתפים אחרים, וזאת בהסכמת כל הצדדים. יצוין כי גם לקרן תהא הזכות לאחד או לצרף הצעות שיוגשו, וזאת באישור המשתתפים, ובכל מועד שהוא, אף לאחר מועד הגשת ההצעות.

  כמו כן, יחידים או קבוצות שבידיהם מוצר או פיתוח קיימים, שאפשר להגישם וליישמם בהתאם לתכליות קול קורא זה – מוזמנים להגישם, ובלבד שלא תהיה בכך פגיעה בזכויות חוזיות וזכויות קניין רוחני של המוצר או הפיתוח – ובאחריות המשתתפים לוודא זאת בטרם הגשת ההצעה. בנוסף, יחידים או קבוצות אשר פועלים כיום עם הספרייה הלאומית מוזמנים אף הם להגיש הצעה.

  לוחות זמנים

  קול קורא זה מפורסם באמצעי התקשורת השונים החל מיום 20 בינואר 2022 – משתתפים ששוקלים להגיש הצעותיהם מוזמנים לעדכן את הקרן באמצעות שליחת הודעה באתר האינטרנט הייעודי (להלן, "האתר"), שכתובתו: www.tarboot.org, בצירוף פרטי ההתקשרות עמם, וזאת כדי שיוכלו לקבל עדכונים שוטפים בעניין התחרות.

  במשך כל תקופת הפרסום, מוזמנים המשתתפים ליצור קשר באמצעים המפורטים בקול קורא זה כדי לקבל מידע העשוי לעזור להם בגיבוש הצעתם ובעריכתה, לרבות מידע על התכנים ועל הפריטים שאנו מבקשים להנגישם לציבור ונמצאים, בין היתר, בספרייה הלאומית. מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי הקרן מתעתדת לקיים מפגשים פיזיים ו/או וירטואליים – מומלץ למשתתפים להצטרף לרשימת התפוצה של התחרות ולעקוב גם אחר עדכונים שיפורסמו באתר.

  הקרן תפרסם באתר גם עדכונים, שינויים ותשובות לשאלות ובקשות שתקבל בתקופת הפרסום. כל משתתף המעוניין להציג שאלה או לקבל מידע נוסף מוזמן לשלוח מייל לכתובת: competition@tarboot.org

  המשתתפים מוזמנים להגיש את הצעותיהם דרך האתר עד יום 25 במאי 2022, בשעה 23:59. משתתפים שלא יגישו מועמדותם עד המועד הנקוב, לא תוכל הקרן לבחון את הצעתם.

  בחודשים שלאחר מועד זה, ייבחנו ההצעות שיוגשו בהתאם לקריטריונים שנקבעו, והחלטה בדבר ההצעות העולות לשלב השני צפויה להתקבל במחצית השנייה של שנת 2022.

  מבין ההצעות שיעלו לשלב השני ייבחרו ההצעות הזוכות במחצית השנייה של 2022.

  אופן ההגשה לשלב הראשון

  • את ההצעות יש להגיש בשפה האנגלית בלבד באמצעות לחיצה על כפתור ההגשה שבאתר בצירוף כל הפרטים והמסמכים המפורטים להלן. באחריות המשתתפים לוודא שקיבלו הודעה חוזרת המאשרת את קבלת הצעתם.
  • על ההצעה להיות ערוכה אלקטרונית (לא בכתב־יד), בהיקף של עד 3 עמודים ולא יותר מ־3 עמודים. אפשר לשלב בהצעה גם סרטון. במקרה זה, על הסרטון להימשך לפחות 60 שניות ולא יותר מ־120 שניות. על ההצעה להתייחס לכמה פרטים מהותיים, ובהם: תיאור כללי של ההצעה והרעיון שאותו היא מבקשת לממש; תיאור ההשפעה של התכנים הדיגיטליים על קהילת משתמשים רחבה בארץ ובעולם; ניטור קהילות גדולות של משתמשים פוטנציאליים; סוגי הפעילויות השלובים ברעיון המוצע וכיצד יקדם את מטרות הקול הקורא, ובין היתר, את מטרותיה של הספרייה הלאומית; אופן השימוש בפריטים הנמצאים באוספי הספרייה הלאומית ו/או בפרטי מורשת ותרבות שבידי אנשים ומוסדות אחרים בארץ וברחבי העולם; כל מידע מהותי אחר שיכול לסייע בבחינת ההצעה.
  • להצעה יש לצרף אפיון ראשוני והסבר על אודות הרעיון (ויזואלי או טקסטואלי ו/או באמצעות סרטון בקישור ל־URL מטעם המציעים) שיבהירו את אופן יישום הרעיון ואת התפיסה הקונספטואלית של ההצעה. עוד אפשר לצרף מצגות, דוגמאות, Roadmaps, או כל מידע רלוונטי אחר, הנדרש לדעת המשתתפים ויסייע בהערכת ההצעה.

  כמו כן, יש לצרף להצעה את הפרטים ואת המסמכים שלהלן:

  • פרטי המשתתפים: בהצעה של יחיד, יצוינו: שם מגיש ההצעה, המדינה שבה מתגורר המציע, פרטי יצירת קשר, כל מידע נוסף שנחוץ לדעת המשתתף (תעודת סטודנט, אישורים וכיוצ"ב); בהצעה של תאגיד, יצוינו: שם מלא של החברה המגישה, המדינה שבה התאגדה החברה, פרטי יצירת קשר, כל מידע נוסף שנחוץ לדעת התאגיד (תעודות, אישורים וכיוצ"ב). בהצעה של קבוצה, יצוינו: שם מלא של כל אחד מחברי הקבוצה, איש קשר מטעם הקבוצה ופרטי התקשרות עמו, כל מידע נוסף שנחוץ לדעת הקבוצה (תעודות, אישורים וכיוצ"ב).
  • לכל הצעה יש לצרף פירוט על אודות ניסיון קודם של המשתתפים, הרלוונטי להצעה ו/או לרעיון המוצע בה, בצירוף דוגמאות של פרויקטים קודמים דומים או רלוונטיים (אם ישנם).
  • בהגשת הצעתם, יאשרו המשתתפים את הסכם ההבנות בינם ובין הקרן, לצורך השתתפותם בתחרות. נציין כי הסכם ההבנות מופיע בתחתית העמוד בו מגישים את ההצעות והינו חלק בלתי נפרד ממנו. ניתן גם לגשת להסכם ההבנות בקישור הבא: www.tarboot.org/en/submission-agreement.

   

  שלבי בחינת ההצעות

  • בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בשני שלבים.
  • בשלב הראשון, ועדה מקצועית תבחן את ההצעות שהוגשו בכל מסלול בנפרד על פי קריטריונים שנקבעו, ובהם: אומדן השפעת המוצר; האם המוצר נושא בשורה תרבותית מהותית שמיטיבה עם העולם; עד כמה הרעיון המוצע פורץ דרך וחדשני מבחינת יישום טכנולוגיה קיימת או פיתוח טכנולוגיה חדשה לטובת תכני תרבות ומורשת היסטורית; האם ההצעה עונה על צורך ורלוונטית לקהלים רבים; כיצד המוצר ישפיע או ישפר את חייהם של קהלים רבים; נגישות וזמינות המוצר מבחינה טכנולוגית לקהל היעד (מידת הלימה בין האתגר לפתרון); מידת ההלימה ליעדי הספרייה הלאומית והשימוש באוספי הספרייה; אפשרות המגישים ליישם את ההצעה בתוך פרק זמן קצוב (שנתיים מעת ההכרזה כזוכים) ויכולות נוספות.
  • בסיום השלב הראשון, הקרן תעדכן את המשתתפים שעלו לשלב השני, וכן את יתר המשתתפים.
  • יצוין כי הוועדה המקצועית יכולה להיות זהה או שונה בין המסלולים, וכן בשלבים השונים של ההליך.
  • משתתפים אשר יעברו לשלב השני יתבקשו להגיש, עד התאריך שיימסר להם על ידי הקרן, POC (Proofs of Concept) להצעתם – אשר יציג פיתוח ראשוני של המוצר או הפתרון, על בסיסו תוכל הקרן להעריך את הצעתם. לצורך הפיתוח האמור, תעניק הקרן למשתתפים אלה מענק כספי בסך של עד 10,000 $ ארה"ב (לכל הצעה) שיסייע להם במימוש ראשוני של המוצר או הפתרון המוצע.
  • כמו כן, אפשר שהמשתתפים בשלב זה יידרשו להגיש מסמכים או פרטים נוספים בהתאם לדרישות הקרן.
  • בשלב השני, תבחן הוועדה את ההצעות על פי קריטריונים שיועברו לידיעת המשתתפים שהצעתם עברה את השלב הראשון.
  • בסיום השלב השני, הקרן תעדכן את הזוכה או הזוכים בכל מסלול על אודות זכייתם.
  • הצעה שהגיעה לאחד משלושת המקומות הראשונים והוגשה על ידי יותר ממשתתף אחד, יחולק הפרס באופן שווה בין השותפים להצעה בהתאם לפירוט שיוגש לקרן.
  • בכל אחד מן השלבים, תוכל הקרן לפנות למשתתפים, בכל אמצעי תקשורת שמסרו, בבקשה למידע או לפרטים נוספים, וכן תוכל לזמן את המשתתפים לפגישה בפני הוועדה המקצועית או לפגישות מקצועיות שיתקיימו בישראל.
  • יודגש: ככל שהקרן תחליט על קיומן של ועדות, פגישות, סדנאות (וירטואליות ו/או פרונטליות), במהלך כל תקופת התחרות, תחול על המשתתפים חובת השתתפות (בשלב הרלוונטי), ויהא עליהם להיערך לכך ולשתף פעולה. הקרן תשקול מתן מימון לצורך השתתפות במפגשים על פי שיקול דעתה.

   

  הוראות כלליות

  לפרטים נוספים אנו מזמינים אתכם לפנות למר לירון מרוז, במייל שכתובתו: competition@tarboot.org

  משתתף יחיד או קבוצת משתתפים המגישים הצעתם, יוכלו להיות חלק מהצעה אחת בלבד, אשר תוגש לאחד משלושת המסלולים המפורטים במסמך זה.

  משתתף יחיד או קבוצת משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים, יגישו את הצעתם בהסכמה חתומה של אפוטרופוס חוקי.

  הקרן רואה חשיבות בשילוב האוכלוסיות השונות בקהילה ובהתאם אפשר שתינתן עדיפות לקבוצות שונות, הכול למען קידומן בקהילה ולקידום שוויון הזדמנויות.

  הקרן תהא רשאית לקבל כל החלטה בדבר ניהול ההליך, לרבות: בחירת הזוכים, אי בחירת הצעות, ביצוע שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, בחירה במשתתפים שידורגו במקום השני תחת כל מסלול (או לגבי חלק מן המסלולים), ואף מוקנית לה הזכות שלא להעניק אחד או יותר מן הפרסים האמורים, או להחליט שלא לממש את ההצעה שנבחרה או כל הצעה אחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהסתמך על הפרטים שהוצגו לה, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה עתידית בעניין זה – וללא תלות בשלב שבו התקבלה ההחלטה. בהגשת הצעותיהם ייראו המשתתפים כמי שמסכימים לכל האמור במסמך זה, והקרן לא תידרש למתן הסברים ו/או התייחסויות להחלטותיה.

  הקרן תהיה רשאית להשהות ו/או לשנות את תנאי ההליך או את מועדיו ו/או לבטל את ההליך בכל שלב, במתן הודעה בכתב, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, לרבות ביחס להפסדים, לנזקים או להשקעות הקשורים להצעתם להליך.

  במקרה של סתירה בין מסמכי הקול הקורא בשפות השונות, תגברנה הוראות הקול הקורא המפורסם בשפה האנגלית.

  קרן יד הנדיב (להלן, "הקרן") מבקשת להבהיר כי קול קורא זה הוא בבחינת פנייה לציבור הרחב לקבלת הצעות ורעיונות שונים ומגוונים ואינו בבחינת מכרז או דמוי מכרז. לקרן שמורה הזכות שלא לקבל כל הצעה והיא תהיה רשאית לבטל את הקול הקורא או לפרסמו מחדש. על הקול קורא יחול הדין הישראלי.

  colon

   I agree to receive competition promotional materials

   colon
   close
   colon

    أوافق على استلام مواد إعلانية تتعلق بالمسابقة

    colon
    close